ŷ |  | ʱ | ŷ | վ | ʱվ 
 ֵ >> ֵ
                              ú
--
1 -- n
2 -- twee
3 -- drie
4 -- vier
5 -- vijf
6 -- zes
7 -- zeven
8 -- acht
9 -- negen
10 -- tien
11 -- elf
12 -- twaalf
13 -- dertien
14 -- veertien
15 -- vijftien
16 -- zestien
17 -- zeventien
18 -- achttien
19 -- negentien
20 -- twintig
21 -- eenentwintig
22 -- tweeëntwintig
23 -- drieëntwintig
24 -- vierentwintig
25 -- vijfentwintig
26 -- zesentwintig
27 -- zevenentwintig
28 -- achtentwintig
29 -- negenentwintig
30 -- dertig
40 -- veertig
50 -- vijftig
60 -- zestig
70 -- zeventig
80 -- tachtig
90 -- negentig
100 -- honderd
1,000 -- duizend
10,000 -- tienduizend
100,000 -- honderdduizend
1,000,000 -- (een) miljoen
10 -- (een) miljard
10 -- (een) biljoen
10 -- (een) biljard
10 -- (een) triljoen
10 -- (een) triljard